Pracovní stáž

Jedná se o delší pobyt na nějakém pracovišti, který slouží k získání praktických znalostí a k rozšíření kvalifikace, doplňuje teoretickou výuku na škole; ne vždy je placená.

Související odkaz: Zahraniční stáž