Volitelný předmět

Předmět, který není součástí povinného bloku pro určité studium a student jeho absolvováním neplní žádnou povinnost či podmínku, absolvuje ho čistě ze svého zájmu.

Související odkazy: Povinný předmět Povinně-volitelný předmět