Povinně-volitelný předmět

Jde o předmět, který je součástí povinného bloku předmětů, z kterého musí student absolvovat předměty o určité minimální kreditové hodnotě – tj. nemusí absolvovat všechny, ale vybere si podle svého zájmu tak, aby splnil předepsaný počet kreditů, např. na MU se jedná o tzv. „B“ předměty, jejichž absolvováním musí student získat určitý minimální počet kreditů.

Související odkazy: Povinný předmět Volitelný předmět