Studijní průměr

Do průměru se započítávají předměty ukončené zkouškou – známkou A-F nebo 1–4, tj. nezapočítávají se zápočty a kolokvia; počítá se zpravidla na dvě desetinná místa; někdy se vypočítává tzv. vážený průměr – tj. počítají se do něj všechny pokusy, čili když na první pokus zkoušku neudělám a jdu na ni podruhé, do výsledného průměru se počítá i původní známka.

Související odkazy: Zkouška Kolokvium