Studijní program

Na jednotlivých fakultách má student možnost vybrat si z nabízených studijních programů, ty se většinou ještě dělí na studijní obory (např. studijní program ošetřovatelství se dělí na studijní obory všeobecná sestra a porodní asistentka), ale někdy má studijní program jen jeden obor (např. program psychologie, obor psychologie).

Související odkazy: Studijní obor