Studijní obor

Konkrétní zaměření studia (obsahuje název a obsah), které je na žádost školy akreditováno Ministerstvem školství. Každý studijní program může mít několik studijních oborů („podskupin“), např. studijní program Ekonomie může nabízet obory Finance podniku, Mezinárodní obchod a Bankovnictví. V rámci studijních oborů mohou dále existovat různé specializace.

Související odkazy: Studijní program