Standardní doba studia

Každý studijní program má určenou standardní dobu studia, v níž se předpokládá ukončení studia – většina bakalářských programů má trvat 3 roky, magisterských 5 let (existují samozřejmě i programy trvající 4 nebo 6 let); pokud student přesáhne tuto dobu studia, má to následky – pokud je to standardní doba studia + 1 rok, jedná se o ztrátu nároku na některá stipendia, po uplynutí i této lhůty musí student platit poplatek za studium, který má každá škola určen jinak.

Související odkazy: Souběžné studium Bakalářské studium Magisterské studium