Sociální stipendium

Peněžní obnos pro studenty v tíživé sociální situaci, např. na MU je určeno studentům, jejichž rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Související odkazy: Ubytovací stipendium Prospěchové stipendium Stipendium