Ubytovací stipendium

Příspěvek na studium, je vyplácen studentům vysokou školou, na které student prezenčně studuje, pokud zároveň nestuduje nebo neukončil jiné studium a pokud nemá trvalé bydliště ve městě, v němž studuje. Jeho výši a další podmínky pro jeho udělení určují samy univerzity. Oproti dřívějšímu systému distribuce příspěvků na studium nově není podstatné, zda student bydlí na koleji nebo na privátu.

Související odkazy: Sociální stipendium Prospěchové stipendium Stipendium