Rektorát

Rektorát je výkonným aparátem univerzity. Na rektorátu se uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů včetně zahraničních styků a vnitřní správy. Rektorát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost.

Související odkazy: Rektor Děkanát