Promoce

Slavnostní předávání vysokoškolského diplomu úspěšným absolventům VŠ na konci studia, aktu se účastní příbuzní studentů a hodnostáři školy.

Související odkaz: Exmatrikulace