Exmatrikulace

Vyřazení absolventa; opakem je imatrikulace, kdy je student naopak nově zapsán do studia.

Související odkazy: Imatrikulace Zápis