Imatrikulace

Slavnostní uvedení studenta na vysokoškolskou půdu. Po složení slavnostního imatrikulačního slibu se student stává členem akademické obce.

Související odkazy: Exmatrikulace