Přerušení studia

Student může zažádat o přerušení studia, pokud splní podmínky pro zápis do dalšího semestru a pokud úspěšně ukončil alespoň jeden semestr studia; pokud tyto podmínky nesplňuje, děkan rozhodne na základě posouzení odůvodnění žádosti; přerušuje se většinou na dobu celých semestrů, celková doba přerušení nesmí přesáhnout standardní dobu studia, jinak se studium ukončí; dnem přerušení studia přestává být student studentem.

Související odkazy: Exmatrikulace