Politologie

Nebo-li politická věda. Studijní obor zabývající se deskripcí a hodnocením politických jevů, teorií politiky, zkoumáním mocenských institucí a autorit, politickými ideologiemi, vztahy mezi jednotkami zainteresovanými do dané problematiky apod. Hlavním předmětem zájmu je politická moc a její uplatňování.