Menza

  1. vysokoškolská jídelna
  2. Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními 2% populace – podle stupnice užívané v ČR musí mít jedinec IQ nad 131. Členem se může stát každý, kdo dosáhne požadovaného výsledku v testu inteligence.

Související odkazy: Rektorát