Marketing a management

Studijní oborzabývající se řídícím proces, metodou a koncepcí obchodní a výrobní politiky firmy (usměrňováním a ovlivňováním hospodářské činnosti podle potřeb trhu). Marketing je využíván k řízení podniku podle zákonitostí trhu.