Management v kultuře

Studijní obor, který se zaměřuje na tématiku uměleckého, ekonomického a právního provozu kulturních organizací a praktického managementu v kultuře.