JUDr.

Doktor obojího práva; je povinen projít rigorózní zkouškou, vydává se v oborech právnických.

Související odkazy: MUDr. MDDr. MVDr.