MUDr.

Doktor všeobecné medicíny; po magisterském studijním programu; vydává se v oborech lékařských. Standardní doba studia bývá šest let.

Související odkazy: MVDr. MDDr. JUDr.