Index

Studijní průkaz sloužící pro záznam zapsaných předmětů, dosažených studijních výsledků a další záznamy. Některé školy ho nahrazují elektronickými systémy zápisu známek.

Související odkazy: Zkouška Zápočet