Germanistika

Vědní obor zabývající se vývojem a stavbou jazyka, literaturou, kulturami, historií i současným stavem germánských národů. U nás se jedná především o německou filologii.