Gender studies

  1. gender studies, o.p.s. – nevládní nezisková organizace, která nabízí informace, konzultace a možnost vzdělávání v otázkách postavení můžu a žen ve společnosti a jejich vzájemném vztahu.
  2. studium struktur, procesů a principů vytvářejících uspořádání vztahů mezi pohlavími na základě kulturně a společensky vytvořených norem. Zabývají se touto problematikou nejen na celospolečenské úrovni, ale také individuální.