Chci studovat medicínu

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 5-Motol

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Gerontologie  Gerontologie (EN)  Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)  Farmakologie a toxikologie   a dalších 25 oborů

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Ergoterapie  Všeobecné lékařství (EN)  Všeobecné lékařství  Stomatologie  Stomatologie (EN)  Zobrazovací metody v lékařství (EN)   a dalších 39 oborů

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 10

Obory: Preventivní medicína  Preventivní medicína (EN)  Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Dentální hygienistka  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)  Neurovědy   a dalších 26 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: General Medicine  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Intenzivní péče  Všeobecné lékařství  Všeobecná sestra  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Zdravotní laborant  Fyzioterapie   a dalších 10 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Všeobecné lékařství  Vnitřní nemoci  Radiologie - zobrazovací metody (EN)  Radiologie - zobrazovací metody   a dalších 47 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany v Brně | Hradec Králové

Obory: Military Internal Medicine  Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví  Vojenské všeobecné lékařství  Military Surgery  Medical Microbiology  Epidemiologie  Vojenská chirurgie  Toxicology  Toxikologie   a dalších 10 oborů

Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Ortotik-protetik  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Ergoterapie  Zdravotní laborant  Všeobecná sestra  Fyzioterapie   a další 2 obory

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova | Plzeň 3

Obory: Pediatrie  Všeobecné lékařství (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Všeobecné lékařství  Zubní lékařství  Zubní lékařství (EN)  Stomatologie  Vnitřní nemoci  Gynekologie a porodnictví   a dalších 17 oborů

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Neurovědy  Všeobecné lékařství  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Lékařská imunologie  Onkologie  Stomatologie  Psychiatrie  Gynekologie a porodnictví  Anatomie, histologie a embryologie  Neurologie   a dalších 15 oborů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové

Obory: Pediatrie  Lékařská mikrobiologie  Klinická onkologie a radioterapie  Všeobecné lékařství  Všeobecné lékařství (EN)  Radiologie  Zubní lékařství  Stomatologie  Zubní lékařství (EN)  Vnitřní nemoci (EN)   a dalších 19 oborů

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Chemie pro medicínské aplikace

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Biomedicínské a ekologické inženýrství  Biomedical and Ecological Engineering

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Zdravotnický záchranář  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (RJ)  Fyzioterapie  Radiologický asistent   a dalších 16 oborů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Praha 5

Obory: Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Všeobecná sestra  Porodní asistentka

TIP

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Laserová a přístrojová technika  Radiologická technika  Radiologická fyzika  Inženýrství pevných látek  Jaderná chemie  Fyzikální elektronika  Diagnostika materiálů  Jaderné inženýrství  Matematická fyzika   a dalších 15 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Zdravotně sociální pracovník  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Molekulární biologie a genetika  Materiálová chemie  Materiálová chemie (EN)  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách  Lékařská fyzika