Třetí kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení na obor Restaurování keramiky

Vyšší odborná škola restaurátorská vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor Restaurování keramiky. Jedná se o tříletý prezenční obor zakončený absolutoriem. Přihlášky k přijímacímu řízení podávejte nejpozději do 17. září 2012. Přijímací zkoušky proběhnou o týden později. Výuka se primárně zaměřuje na záchranu keramických artefaktů. Součástí pracovního postupu je osvojení restaurátorských technik, chemických analýz, kompletace a určování keramických střepů, lepení, …

číst více

Třetí kolo přijímacího řízení na Univerzitě Tomáše Bati

Studenti, kterým se nepodařilo odmaturovat v řádném termínu, nemusí věšet hlavy. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vypisuje 3. kolo přijímacího řízení. Uchazeči budou přijímání na základě maturitního vysvědčení, jež je třeba dodat nejpozději do 2. 10. 2012. Přijímací zkoušky se tedy nekonají. Přihlášky podávejte do 18. 9. 2012. Vybírat lze z těchto bakalářských oborů a specializací: Nanomateriály a biomateriály Inženýrství …

číst více

Vysoká škola báňská vypisuje třetí kolo přijímacího řízení

Dokonce ani v srpnu není vše ztraceno, pokud stále ještě nejste přijati na vysokou školu. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava totiž stále ještě přijímá přihlášky na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Přijati mohou být dokonce i ti studenti, kteří půjdou k maturitní zkoušce až v září. Nejzazší termín pro podání přihlášek je 21. září 2012. Přijímací zkouška se nekoná. Hlásit …

číst více

Aktuální přehled druhých kol

Ani na začátku srpna nemáte jisté místo na vysoké škole? Nejvyšší čas s tím něco udělat. V obsáhlém seznamu aktuálních druhých kol přijímacího řízení si vybere každý.

číst více

Třetí kolo přijímacího řízení na VŠTE – přihlášky do 12. září!

Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vyhlásila pro akademický rok 2011/2012 třetí kolo přijímacího řízení. Týká se těchto **bakalářských studijních programů*: Studijní program: Stavitelství Studijní obor: Konstrukce staveb (P; 4 roky) Studijní obor: Stavební management (P/K; 4 roky) Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika podniku (P/K; 3 roky) Podmínky přijetí Přihlášku lze podat pouze …

číst více