Státní vysoké školy

Veřejná, státní nebo soukromá?

S tím, jak se stále častěji a hlasitěji hovoří o možném zavedení školného na veřejných a státních školách, začínají se mezi studenty stále více ozývat debaty o tom, zda už pak nebude takový rozdíl mezi tím, zda si podat přihlášku na soukromou, nebo státní či veřejnou školu. Jenže o výběru vysoké školy by rozhodně neměla rozhodovat jen finanční stránka studia… Pozn. Článek byl 14. 12. 2012 aktualizován. (kav)

číst více

Zajímavosti z nové ročenky o vysokém školství

České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo minulý týden svou Výroční zprávu o činnosti vysokých škol za rok 2009. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že v roce 2009 : uskutečňovalo svoji vzdělávací činnost 72 vysokých škol (VŠ), z toho 26 veřejných, 2 státní a 44 soukromých obě státní a 3 soukromé vysoké školy (Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., a Vysoká škola …

číst více