Překladatelství

Soutěž pro středoškoláky: Překládejte s Evropskou komisí

V letošním roce se uskuteční již šestý ročník překladatelské soutěže Juvenes Translatores (Mladí překladatelé), kterou pravidelně vyhlašuje Evropská komise. Zúčastnit se jí mohou sedmnáctiletí žáci středních škol. Do soutěže je možné se zaregistrovat do 20. října 2012. Účastníci se mohou rozhodnout, z jakého a do jakého jazyku budou překládat. Na výběr mají ze všech úředních jazyků Evropské unie. Většina …

číst více

Speciál O OBORECH: Mezikulturní komunikace

K tomu, aby člověk mohl žít či pracovat v jiné zemi, potřebuje znát nejen jazyk jejích obyvatel, ale i jejich tradice, zvyklosti a kulturu obecně. Neméně tyto znalosti potřebují například i překladatelé, tlumočníci a další pracovníci, kteří běžně přicházejí do styku s příslušníky jiných kultur. A právě (i když nejen) k tomu může napomoci i vysokoškolský obor výmluvně nazvaný jako Mezikulturní komunikace.

číst více