Aktuality

Za správnou odpověď na čtvrt roku do Austrálie

Držitelé platných průkazů karet ISIC, ISIC Scholar a ITIC mají do 17. května možnost soutěžit o dvanáctitýdenní jazykový pobyt v Austrálii v celkové hodnotě 60 tisíc korun. Vítěz soutěže získá od pořadatelů jazykový pobyt na škole Shafston v australském státě Queensland (součástí výhry není letenka, poplatek za víza, ani další náklady spojené s pobytem v Austrálii; odhad těchto nákladů je minimálně dalších 50 tisíc …

číst více

Cenu firmy Merck vyhrála studentka Univerzity Pardubice

Studentka Simona Janků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obsadila první místo v celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck 2014“. V 17. ročníku soutěže bojovalo celkem 25 studentů ze sedmi českých vysokých škol. Vítěze vybrala devítičlenná odborná porota. Ta posuzovala nejen kvalitu a přínos předložených prací, ale také vlastní prezentaci výsledků. Simona Janků soutěžila s prací „Příprava …

číst více

Nový rektor UK přestaví část kolejí na byty

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima představil nový směr, kterým by se nejstarší česká univerzita měla po následující čtyři roky ubírat. Důraz bude kladen na rozvoj a modernizaci výukových vzdělávacích programů či výstavbu špičkových vědeckých center. Snahou bude rozšířit spolupráci mezi pražskými vysokými školami a Akademií věd ČR. Proměnou projdou i součásti Univerzity, například Koleje a …

číst více

ČZU pořádá veletrh pracovních příležitostí

Česká zemědělská univerzita v Praze pořádá 27. února pro studenty a budoucí absolventy veletrh pracovních příležitostí. Ten má umožnit především kontakt mezi studenty a firmami, případně zprostředkovat práci, stáže, praxi nebo spolupráci na bakalářských a diplomových pracích. Podobné veletrhy pořádají i jiné vysoké školy, například Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Univerzita Pardubice. Veletrhu na České zemědělské univerzitě se …

číst více

Maturanti si mohou vyzkoušet těžší zkoušku z matematiky

Pozvednout celkovou úroveň matematické gramotnosti žáků středních škol bude mít za cíl nová zkouška s názvem Matematika+. V příštím roce začne na cca 45 spádových školách její pokusné ověřování. Zkouška by se mohla stát součástí nepovinných zkoušek profilové části maturity. „Chceme ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, které jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, …

číst více

Budoucí vláda nechce školné

Před koncem roku se budoucí vláda dohodla na znění koaliční smlouvy. V oblasti vzdělávání chtějí političtí partneři garantovat, že nezavedou školné ani zápisné na vysokých školách. Ve vědě mají dostat podporu obory, kde je možné rychlé využití výsledků v praxi. Řadu z těchto opatření už slibovala i vláda Petra Nečase. Se zavedením školného původně počítala Nečasova vláda, poté od …

číst více

Nový průvodce programem Erasmus+

Evropská komise na svých webových stránkách zveřejnila oficiální anglickou verzi Průvodce programem Erasmus+ pro rok 2014.

číst více

V Olomouci se začne vyučovat Korejština pro hospodářskou praxi

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje nový obor – Korejština pro hospodářskou praxi. Vznik oboru potvrdili podpisem rektor UP Miroslav Mašláň a rektor korejské Kangman University Yoon Shinilem. Doposud se na olomoucké univerzitě realizoval pouze kurz korejštiny pro studenty UP. Pokud Univerzita Palackého splní nutné podmínky akreditačního procesu, mohl by se nový bakalářský studijní obor s pracovním …

číst více

Výstavba centra BIOCEV byla zahájena

Tento týden byla oficiálně zahájena výstavba posledního z miliardových vědeckovýzkumných center – projektu BIOCEV. Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) vznikne ve Vestci u Prahy biomedicínský komplex za více než 2,3 miliardy korun. V projektu BIOCEV se spojilo 7 partnerských institucí v čele s Univerzitou Karlovou v Praze spolu se šesti výzkumnými ústavy Akademie věd ČR. V jeho rámci bude vybudováno na 26 000 m2 …

číst více

Europaeum otevřelo magisterský program Václava Havla

Asociace Europaeum otevřela ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a dalšími devíti evropskými univerzitami nový magisterský program s názvem Europaeum Václav Havel. Na spolupráci se začalo už v loňském roce a do přípravy programu se kromě české univerzity zapojila i pařížská Sorbonne nebo Leiden University s podporou Oxfordu. Dvouletý magisterský program nabídne studentům evropských studií předměty zaměřené přímo na evropskou politiku, evropské …

číst více