Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  • Toxikologie a analýza škodlivin
  • Biologie (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-technologická

  • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  • Analýza biologických materiálů
2 programy