Vysoká škola v srdci Vysočiny vyniká unikátním zázemím pro studium techniky

18. 4. 2023 | PR články

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Slovo „polytechnická“ vychází z řeckého polús (mnoho) a téchne (umění) a součástí názvu jediné vysoké školy se sídlem v Kraji Vysočina není jen tak náhodou. Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) není zaměřena jen na jeden obor, ale poskytuje uchazečům široký výběr profesně zaměřeného studia technického, zdravotnického a ekonomického typu. Nabízí také atraktivní zázemí pro studium techniky, jehož součástí je i přístavba výukového centra s unikátní virtuální továrnou v suterénu. Moderní pracoviště vybavené technologiemi Průmyslu 4.0 využívají například studenti bakalářského programu Aplikované strojírenství nebo budoucí inženýři z navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

Studium plné praxe

Studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava je bezplatné a téměř všechny studijní programy a obory je možné studovat nejen prezenčně, ale i kombinovaně formou sobotních přednášek a cvičení. Na technické a ekonomické programy je navíc možné se dostat i bez přijímacích zkoušek. V konkurenci ostatních vysokých škol z celé České republiky je VŠPJ výjimečná zejména individuálním přístupem vyučujících a výrazným zaměřením na praxi. Studenti a studentky technických programů absolvují v průběhu studia odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů přímo ve firmách nebo různých institucí a organizacích. „V reálném provozu si studující vyzkouší aplikovat teoretické a praktické znalosti získané během studia, často zde najdou i téma pro svoji závěrečnou práci a následně zde pokračují v pracovním poměru,“ říká doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., vedoucí Katedry technických studií VŠPJ, a dále pokračuje: „Pro školu je spolupráce s firmami přínosná též z důvodu informací, kam se daný obor v praxi dnes ubírá, a škola tak může okamžitě reagovat na požadavky trhu práce zahrnutím nových studijních předmětů do studijních plánů. Výhoda pro firmu je, že si v průběhu praxe zaškolí potenciální budoucí spolupracovníky a následně zde pokračující v pracovním poměru.“

Zázemí pro studium technických programů a rozvoj robotiky a Průmyslu 4.0

Své praktické dovednosti si mohou studenti vyzkoušet přímo na půdě školy ve specializovaných laboratořích pro výuku technických předmětů. Mezi nimi vyniká zejména Laboratoř průmyslové automatizace a robotizace v suterénu přístavby výukového centra, která byla otevřena v roce 2020. Laboratoř je vybavena linkou Cyber-Physical Factory, a simuluje tak výrobní postupy postavené na principech Průmyslu 4.0. Nechybí v ní robotizované výrobní linky, mobilní roboty nebo zmenšeniny automatizovaných továrních zařízení od obráběcích strojů až po přístroj na balení hotových výrobků. Moderní odborné pracoviště využívají studenti také při realizaci projektů, přípravě závěrečných prací či v rámci výzkumné činnosti a smluvního vývoje. V současné době prochází výuková laboratoř rekonstrukcí a modernizací, během které bude opatřena mnoha průmyslovými roboty a koboty (kolaborativními roboty).

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Laboratoře Katedry technických studií VŠPJ nabízí možnost vyzkoušet si různé výrobní procesy a měření

Kromě toho disponuje katedra technických studií také dalšími špičkově vybavenými pracovišti, jako je například Laboratoř experimentálních měření, která umožňuje realizaci experimentálních měření mechanických vlastností materiálů a konstrukčních částí. Studentům je k dispozici pro jejich tvůrčí činnost, realizaci nápadů a vypracování závěrečných prací také Laboratoř 3D tisku s mnoha typy tiskáren, Laboratoř elektrotechniky, Laboratoř chytrých materiálů či Multimediální laboratoř, jež je vybavena studiovou audiotechnikou, měřicí zvukovou technikou i profesionálním softwarem pro zpracování signálů, audia a videa. „V rámci katedry provozujeme také Laboratoř výrobních procesů, která slouží zejména pro podporu výuky technologicky orientovaných předmětů v rámci bakalářského studijního programu Aplikované strojírenství. Budoucí strojaři se zde mohou seznámit např. se základy obrábění, svařování, tepelného zpracování a metrologie,“ dodává docent Kolman.

Studenti se také mohou během studia zapojit do řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu nebo smluvní spolupráce s firmami. Příkladem je projekt Grantové agentury České republiky (GAČR) zaměřený na studium úchopové mechaniky, který je realizován s partnery z Jižní Koreje a z ústavů Akademie věd ČR. Studenti se také během studia mohou stát součástí studentských týmů, které z vlastní iniciativy pracují na projektech týkajících se vývoje dronů, 3D tiskáren, robotů a mnoha dalších mechatronických zařízení. Příkladem je realizace plně funkčního dopravního prostředku XR-Buggy.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Studentský projekt XR-Buggy realizovaný studenty Katedry technických studií pod vedením Bc. Dominika Göttlera

Jedinečná příležitost získat titul Ing. přímo na Vysočině

Zájemci o studium techniky mohou na VŠPJ získat nejenom bakalářské vzdělání, ale vůbec poprvé přímo na Vysočině také inženýrský titul, a to v prezenční i kombinované formě studia. Umožňuje to profesně orientovaný navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, který byl otevřen na podzim roku 2021. „Program je určen nejenom našim nadaným bakalářům, kteří by rádi pokračovali ve studiu v regionu, ale i těm, kteří působí v technických oborech déle a chtěli by si zvýšit kvalifikaci, a zajistit si tak lepší pozici na trhu práce,“ uvádí rektor VŠPJ doc. Ing. Zdeněk Horák Ph.D. a dodává: „Ve výuce programu se prolínají dvě základní oblasti. První z těchto oblastí je zaměřena na strojírenství, průmyslovou automatizaci, robotiku a Průmysl 4.0. Druhou oblastí, která v porovnání s tou první je zastoupena méně, je elektrotechnika. Kromě toho se nový magisterský program zaměřuje také na rozvoj měkkých dovedností, jako je projektové řízení, jazykové znalosti nebo týmová práce.“

Termín uzávěrky přihlášek do prvního kola přijímacího řízení pro všechny bakalářské studijní programy a obory i pro navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi je 10. května 2023. Bližší informace naleznete na www.vspj.cz/eprihlaska.

Studijní plány jednotlivých programů je možné zhlédnou zde https://www.vspj.cz.

Další články k tématu

V Jihlavě otevřou simulační centrum pro lékaře a postaví koleje

V Jihlavě otevřou simulační centrum pro lékaře a postaví koleje

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) letos slaví 20. let od svého vzniku. A chystá novinky. Na konci roku by měla začít stavět nové koleje na místě bývalé nemocnice. Už v červnu pak otevře simulační centrum pro intenzivní medicínu. V plánu je také rozšíření kapacity lékařského programu a v budoucnu možná i otevření úplně nového oboru. Škola je zaměřená …