ÚSPĚŠNÍ STUDENTI PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP

8. 7. 2014 | PR články

Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem se může pochlubit úspěšnou šňůrou studentů za velmi krátkou dobu.

Úspěch studentky Aplikovaných nanotechnologií

Ve dnech 5. a 6. února 2014 proběhl na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice 17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck“. Soutěž pořádala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o.

Soutěž byla již tradičně určena posluchačům bakalářských a magisterských studijních oborů, kteří studují na českých vysokých školách a zúčastnilo se jí 25 studentů ze 7 vysokých škol ČR. Jedinou zástupkyní naší Přírodovědecké fakulty UJEP byla Simona Lupínková, studentka bakalářského studijního oboru Aplikované nanotechnologie. Studentka soutěžila s příspěvkem s názvem: Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami. Výsledky, které prezentovala, byly získány v rámci její bakalářské práce Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů, na které v současné době pracuje u doc. Z. Kolské. Přesto, že byla jedinou studentkou bakalářského studijního oboru mezi soutěžícími, umístila se mezi prvními pěti a získala Cenu poroty. 

Další úspěch studenta nanotechnologií

Popularizace vědy a výzkumu není snadná. A zábavnou formou už vůbec ne. Mladí vědci a vědkyně se tohoto těžkého úkolu zhostili už počtvrté při příležitosti konání mezinárodní soutěže FameLab. V sobotu 15. března 2014 byl v Praze zahájen už 4. ročník mezinárodní soutěže FameLab, která je určená pro mladé vědce a vědkyně a kterým se tak nabízí možnost zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Soutěžící přináší publiku aktuální ukázky svého výzkumu, kterým se v současnosti zabývá, a to nejen v oblasti medicíny, ale také v matematice a přírodních a technických vědách. Každý soutěžící musí ve třech minutách vysvětlit publiku a odborné porotě, jakým tématem se zabývá, a pokud možno i zábavnou formou. V oblastních kolech, v Praze a Zlíně, se vybralo deset nejlepších mladých vědců a vědkyň. Svůj vliv v této soutěži má i hlas publika. A právě cenu publika a postup do finále do národního kola vyhrál Jakub Braborec, který je studentem navazujícího magisterské studia Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Dne 11. května tato soutěž dospěla v České republice ke svému konci. V Divalde Semafor, kde se konalo finále národního kola, odborná porota vybrala celkového vítěze. Letošním vítězem se stal biochemik Mgr. Matyáš Krijt z VŠCHT v Praze. A jak si vedl náš student Bc. Jakub Braborec? Získal cenu AV ČR za vědecký přínos za jeho vystoupení Zdání klame o výzkumu fluoreskujících boranů. Tablet od firmy Samsung mu předal vedoucí poroty profesor Václav Pačes.

Jakub vystudoval na PřF UJEP bakalářský obor Toxikologie a analýza škodlivin a v současné době je studentem navazujícího magisterského studia Aplikované nanotechnologie. „Mým zájmem je tedy hlavně chemická příprava nanočástic a nanokompozitů, v současné době s kolegy řešíme projekt SGS – Design nanokompozitních luminoforů na bázi boranů,“ dodává Jakub Braborec. „Přijde mi, že jsem se od loňského finále ještě neprobral ze sna. Díky soutěži FameLab jsem zažil neskutečně zajímavý rok včetně vystupování na divadelních jevištích v zahraničí, natáčení pro rozhlas, rozhovory pro tisk atd. Naučil jsem se zvládat trému a potkal jsem spoustu úžasných lidí z různých zemí a mnoha vědeckých oborů. A to včetně profesora Jamese Watsona, nositele Nobelovy ceny za medicínu (objev struktury molekuly DNA)….“ Zhodnotil soutěž Bc. Jiří Dolanský, vítěz minulého ročníku FameLab 2013 v České republice a také bývalý úspěšný student bakalářského oboru Toxikologie a analýza škodlivin na katedře chemie PřF UJEP.

Další student přírodovědecké fakulty uspěl s vědeckou prací, tentokráte s technologií Nanospider.

Ve dnech 15. a 16. května se konal 5. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Sešlo se zde více než 50 studentů bakalářských a magisterských oborů z České a Slovenské republiky, kteří soutěžili v 5 různých sekcích – teoretická fyzika, částicová a jaderná fyzika, fyzika kondenzovaných látek, aplikovaná fyzika, obecná fyzika a didaktika fyziky.

Nebývalý úspěch slavil student Aplikovaných nanotechnologií Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Antonín Čajka.

Svou prezentací a prací s názvem „Struktura a povrchové vlastnosti nanovlákenných vrstev připravených technologií Nanospider“ oslovil odbornou porotu a umístil se na prvním místě v sekci Aplikovaná fyzika. Úspěch je o to cennější, že se mu to podařilo jako jednomu z mála studentů bakalářského studia mezi většinovou konkurencí studentů z magisterských oborů. „Konkurence byla velká, kvalita většiny prací taktéž a úspěch studenta z bakalářského studia musel být velkým překvapením pro všechny,“ říká doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., který se konference zúčastnil jako jeden z hodnotitelů. K účasti na konferenci bylo potřeba sepsat studii do 40 stran textu, která odrážela samostatnou výzkumnou práci studenta, a poté prezentovat porotě dosažené výsledky. Následná diskuze s odbornou porotou byla nejdůležitější částí soutěže.

„Jako soutěžní práce byla přihlášena část mé bakalářské práce vedené paní prof. RNDr. Pavlou Čapkovou, DrSc. Studie se zabývá tématy strukturní analýzy nanovláken, proměnami této struktury v závislosti na změnách parametrů přípravy a studiem povrchových vlastností nanovlákenných vrstev, které jsem si v rámci práce také připravil, a sice průmyslovou technologií Nanospider,“ charakterizuje svůj úspěch Antonín Čajka. Ten se teď chystá na státní závěrečně zkoušky a po nich by chtěl odjet na studijní pobyt do Norska. „Po Norsku se ale určitě vrátím ke studiu nanotechnologií,“ dodává.

„Je to třetí úspěch našich studentů za velmi krátkou dobu. Po Simoně Lupínkové, která bodovala v prestižní soutěži O cenu Merck a Jakubovi Braborcovi oceněnému AV ČR za vědecký přínos na mezinárodní soutěži FameLab, teď uspěl i Antonín Čajka. Tím se stále potvrzuje fakt, že studium aplikovaných nanotechnologií má budoucnost a studenti se lépe uplatní na trhu práce,“ říká prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., která má velký podíl na tom, že se tento obor otevřel na Přírodovědecké fakultě UJEP ve všech třech stupních studia, tj. bakalářském, navazujícím magisterském a od roku 2013 také v doktorském.

Seznam úspěchů našich studentů se rozrůstá – tentokrát boduje katedra matematiky

Na závěr letního semestru akademického roku 2013/2014 přišel úspěch i z jiné katedry – tentokrát se úspěchem svého studenta může pyšnit katedry matematiky PřF UJEP. Ve dnech 6. – 7. června se náš student Petr Mentlík (obor Matematika – Geografie) zúčastnil česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2014 v Modre-Harmónii na Slovensku. Soutěžil se svojí bakalářskou prací na téma: Rozvíjení matematických idejí pomocí origami. Nejenom že hájil barvy naší fakulty, dokonce se umístil na třetím místě v kategorii bakalářských prací, což vzhledem k počtu přihlášených prací a jejich kvalitě je velmi dobrý výkon. Soutěž je pořádána Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) a Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF).

Přírodovědné vzdělání má budoucnost!

Věříme, že úspěchy našich studentů budou v příštím roce dál přibývat. Z toho však plyne jediné – mít přírodovědné vzdělání znamená mít velkou šanci uplatnit se nejen na trhu práce, ale také ve vědecké i v akademické sféře.
Chcete i Vy být úspěšní jako naši studenti? Přidejte se k nám a studujte obory budoucnosti.