Studentská konference o právu EU

10. 4. 2003 | Aktuality

10. 04. 2003 Na Právnické fakultě MU v Brně dnes začala konference Aktualní problémy práva EU, které se účastní studenti práva ze zemí visegradské skupiny.

(10. 04. 2003) Na Právnické fakultě MU v Brně dnes začala čtyřdenní mezinárodní konference Aktualní problémy práva EU, které se účastní studenti práva ze zemí Visegradské skupiny. Brno navštíví nejenom studenti českých fakult, ale také Poláci, Maďaři, Slováci, Francouzi a další. Setkání by mělo přispět k porovnání připravenosti právních systémů jednotlivých zemí pro vstup do EU. Hlavními tématy diskuse studentů a právních odborníků budou jednotná evropská ústava, společná bezpečnostní a obranná politika EU a zejména připravenost kandidátských zemí na vstup do Unie. K tomu si studenti přizvali odborníky z Bruselu, právníky z praxe i univerzitní profesory ze zemí EU a střední Evropy.