Rozhovor s významným českým kriminalistou, prof. Jiřím Strausem

Studenta vnímám jako pochodeň, kterou je třeba zapálit
Magdalena Straková / rozhovor

S prof. Jiřím Strausem přišla na Vysokou školu finanční a správní významná posila. Tento významný český kriminalista patří k nejvýraznějším postavám oboru nejenom u nás, ale i v Evropě. Jen pro zajímavost jeho jméno se jako ikona české kriminalisty v oblasti forenzní biomechaniky objevuje dokonce i v televizních seriálech. Pozorní diváci seriálu Vraždy v kruhu mohli již několikrát zaslechnout, jak se kriminalisté domlouvají na využití Strausovy metody. Studenti jeho přednášky milují nejenom pro jeho nesporné odborné, ale i lidské kvality, jemný humor a moudrost, která z něj vyzařuje. Stojí v čele Fakulty právních a správních studií, kde má v pozici proděkana na starost výzkum a publikační činnost.

Vaše jméno je spojováno s aktivním výkonem kriminalistiky, patříte bezesporu k evropské špičce. Byla pro Vás cesta do akademického prostředí samozřejmostí?
Myslím, že ano. Po studiích na vysoké škole jsem byl interním doktorandem na Katedře biomechaniky, anatomie a antropomotoriky na FTVS UK. V té době jsem poznal v práci v biomechanické laboratoři tým špičkových kriminalistů, mimochodem jsem se seznámil s prof. Poradou, a měl jsem to štěstí, že jsem byl mezi tuto komunitu přijat. Od počátku jsem se pohyboval v akademickém prostředí. Ve své profesi se zaměřuji na rozvoj teoretických otázek kriminalistických stop a kriminalistické identifikace a rozvojem kriminalisticko technických metod. Ve vědecké oblasti se zaměřuji na obor forenzní biomechaniky při odhalování trestných činů, v němž jsem byl jmenován soudním znalcem.

DSC_1579

Vaším životem projdou desítky studentů ročně, kdybyste jim mohl předat jen jednu radu, poznatek. Co by to bylo?
Necítím se povolaný k tomu něco radit studentům. Budu rád, když se studenti nechají inspirovat mými přednáškami a odbornými diskusemi. Rád bych byl studentům inspirací, partnerem v poznání a vědeckém dialogu. Jediné co jim snad mohu předat, je otevřít jim „knihu“ poznání, přivést a zapálit je ke studiu. Dobrý pedagog chápe studenta ne jako nádobu, kterou má naplnit, ale jako pochodeň, kterou má zapálit.

Kriminalisté jsou velmi často vnímáni jako lidé, kteří život vidí jako podmíněný mnoha neovlivnitelnými okolnostmi. Je něco, čemu byste dal absolutní hodnotu, nebo se přidržíte hesla, že vše je relativní?
Podle mých životních a profesních zkušeností vím, že vše je relativní. K životu patří změna a z každé změny si lze vzít to lepší. V kriminalistice hraje důležitou roli náhoda. V této souvislosti si dovolím malou „kriminalistickou“ úvahu. Laické veřejnosti by se mohlo zdát, že je možné spáchat dokonalý zločin, vždyť řada vražd je nevyřešena a pachatelé unikají trestu. Ovšem za to může spíš náhoda než dokonalost jejich zločinu. Dopustit se vraždy, to je jako hrát ruskou ruletu – nikdo si dopředu nemůže být jistý, že jeho plán, byt seberafinovanější, bude korunován úspěchem. Spáchat dokonalou vraždu je možné jen teoreticky nebo na stránkách knih či ve filmu. Prakticky to v dnešní době není možné. V kriminalistice platí jedno velice známé pravidlo – čím je plán komplikovanější, čím je vztah mezi vrahem, obětí a prostředím vraždy silnější, tím větší mají kriminalisté naději, že se jim podaří najít indicie, které budou moci využít.
Dokonalá vražda v pravém slova smyslu, to je zločin, který neexistuje, je to zločin, o kterém se prostě neví. Je to vražda, která nikomu ani nepřipadla na mysl, protože se jejím autorovi podařilo vyvolat dojem, že je to úmrtí mimo veškeré podezření, ať už byla příčina jakákoliv – sebevražda, nemoc, nebo náhlé úmrtí. Lékař vydá povolení k pohřbu, policie nevidí žádný podezřelý motiv (v případech zdánlivé přirozené smrti není ostatně ani upozorňována). Jinak řečeno, za každou smrtí se může skrývat dokonalá vražda.

Medailonek
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. je přední evropský kriminalista a forenzní biomechanik. Je proděkanem pro výzkum a publikační činnost Fakulty právních a správních studií a současně i garantem oboru Kriminalisticko právní specializace na Vysoké škole finanční a správní. Letos již potřetí spolupořádá na půdě univerzity mezinárodní vědeckou konferenci Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Ve vědecké oblasti se prof. Straus zaměřuje na obor forenzní biomechaniky při odhalování trestných činů, v němž byl jmenován soudním znalcem.

DSC_8185_mensi

PR článek


martina.bednarova@vysokeskoly.cz