Rodina, kterou na jiné fakultě nepotkáte

20. 3. 2019 | PR články

03_IMG_8759

Každé jaro přinese nejen maturantům zamyšlení nad vlastní budoucností. V tuto chvíli všechny vysoké školy napnout veškeré síly a začne „boj“. My z KTF často v tuto chvíli slýcháme otázku: „A proč studovat u Vás? Vždyť u Vás studují jen kněží a jeptišky.“ Ti poučenější, kteří ví, že valnou většinu studentů tvoří mladí lidé bez příslušnosti k nějakému řádu, napříč všemi církvemi a často i nevěřící studenti, se ptají: „Proč studovat tak „praktické obory“ jako teologii, dějiny umění, dějiny evropské kultury či aplikovanou etiku?“ My pro studium těchto oborů vidíme důvody mnohé, ale zde použiji slova nejpovolanějších, totiž jednoho z našich studentů.

02_DSC0445

Na poslední bakalářské promoci dějin křesťanského umění během studentského projevu zazněl velmi reálný pohled na budoucí uplatnění studenta  samotného i jeho spolužáků. Někteří práci v oboru naleznou, jiní ne. Ale slovy onoho studenta, všichni se díky studiu dokáží na umělecké předměty, obrazy i architekturu dívat již jinak. Nevidí pouze zeď, nevidí pouze barevné plátno. Vidí důvody, proč tato díla vznikla, jejich okolnosti i vlivy. Naši absolventi již vidí svět jinýma očima. Snad i takovýma, díky kterým se jej budou snažit udělat lepším, budou se snažit o zachování kulturních památek, a to ať při výkonu svého povolání nebo při společenské angažovanosti či volnočasových aktivitách. A stejně tak lze toto tvrzení analogicky použít i pro naše teologické obory. Tito absolventi hledí na svět i na Boha jinýma, poučenýma očima. Jsou schopni o něm hlouběji uvažovat i veřejně a otevřeně hovořit.

A to vše díky fakultě, která svou velikostí v rámci celé Univerzity Karlovy patří k nejmenším, tím však ale ke skutečně rodinným. Na fakultě tak naleznete dostatek prostoru k vyslovení svého názoru, k osobním konzultacím s pedagogy během studia i přípravě bakalářských a diplomových prací. Díky našemu zaměření na kulturu a historii nesedíme při výuce vždy v posluchárnách. I to nás odlišuje. Jak je to možné, vyrážíme na místa bližší i vzdálenější na exkurze, prohlídky a další cesty, které nám dají ty předměty, které studujeme, poznat na vlastní oči a z vlastní zkušenosti.

01_Ucebny_AS_001

V neposlední řadě u nás najdete dostatek prostoru i při studentském vyžití. Máme vlastní festival, zvaný KTFest, kde naši studenti sdílejí svou tvorbu hudební, básnickou i uměleckou. Společně slavíme Mikuláše i začátek a konec akademického roku. Studenti pravidelně pořádají knižní burzu, panelové diskuze, promítání filmů a mnoho dalšího.

Takže s těmito argumenty do onoho „boje“ o studenty vstupujeme my. Pro někoho to může být málo. Pro nás to jsou ale dary, za které jsme rádi. Podávání přihlášek na naší fakultě pro akademický rok 2019/2020 vstoupilo do posledního měsíce. Přihlášky na všechny naše obory lze podávat do 31. března přes naši webovou stránku. Pravidelně však v letních měsících otevíráme i druhé kolo přijímacích zkoušek.

Autor: Marie Opatrná, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy na KTF UK a absolventa KTF UK
www.ktf.cuni.cz
Foto: Archiv KTF