Propojíme vás se světem informatiky na Fakultě informačních technologií ČVUT

22. 3. 2021 | PR články

FIT ČVUTFIT nabízí studentům vzdělání, které je vybaví znalostmi napříč celým IT spektrem, a to v souladu s nejmodernějšími trendy ve světě informačních technologií. Studenti  bakalářského programu si mohou vybrat z 10 nových bakalářských specializací v českém i anglickém jazyce, které mají jasně definovaný profil a jsou zaměřené na aktuální témata. Vzdělání například v oblasti umělé inteligence, manažerské informatiky nebo počítačové bezpečnosti je pokračováním úsilí fakulty o trvalou modernizaci, která studentům umožní vzdělání na špičkové úrovni.

Fakulta nedávno akreditovala také magisterský program Informatika s 9 specializacemi. Tímto krokem dokončila modernizaci a transformaci tohoto studijního programu. Cílem této restrukturalizace bylo seznámit studenty na pokročilé inženýrské úrovni s hlavními oblastmi moderní informatiky. Absolventi získají ve společném základu předmětů odborné znalosti z vybraných partií matematiky, teorie složitosti či algoritmizace.

„Informační technologie jsou odvětvím, které zažívá pokrok téměř denně. Naše fakulta proto drží krok s tímto trendem a nabízí studentům porozumění takovým oblastem, jako je internet věcí, virtualizace, velká data, počítačová bezpečnost či umělá inteligence,“ říká Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na FIT ČVUT.

Modernizované studijní specializace mají jasně definovaný profil a jsou zaměřené na aktuální témata, se kterými má fakulta zkušenost, vybudovanou výzkumnou základnu, technologickou infrastrukturu a laboratoře. Veškeré informace a podmínky pro přijetí lze nalézt na stránce Přijímací řízení.

FIT je cestou i cílem

Fakulta informačních technologií se zrodila 1. července 2009 na ČVUT v Praze, kde se technika učí již přes 300 let. Zastává na univerzitě post 4. největší fakulty co do počtu studentů. Jaká fakulta je? Moderní ve výuce i výzkumu. Naplno využívá svých ambicí a drží krok se světovými trendy. Je otevřená jak směrem ke studentům a vyučujícím, tak i ve vztahu k firmám a společnostem. A v neposlední řadě je zárukou kvalitního absolventa.

Dlouhodobým cílem fakulty je poskytovat studentům kvalitní vzdělání, propojovat teorii s praxí v průmyslu během studia a budovat excelentní vědecká pracoviště. Vizí fakulty je být magnetem pro lidi, kteří sdílí nadšení pro informatiku.

 • FIT nabízí přes 400 předmětů v rámci 10 bakalářských a 9 magisterských specializací, které vybaví absolventa potřebnou kvalitní znalostí principů, na nichž je informatika postavena.
 • Pro kvalitní výzkum FIT využívá 18 moderních laboratoří se špičkovým vybavením a zaštiťuje 8 výzkumných skupin.
 • FIT intenzivně spolupracuje s IT průmyslem, pro který vybudovala partnerský a sponzorský program.
 • Za 12 let své existence FIT vychovala téměř 3 000 perspektivních absolventů.

FIT ČVUT

Studium na FIT… 

 • pokrývá všechny oblasti informatiky od informačních systémů a webových technologií až po hardware.
 • zahrnuje praktickou výuku ve špičkových laboratořích.
 • umožňuje studentům efektivní spolupráci s firmami prostřednictvím portálu Spolupráce s průmyslem.
 • nabízí studijní pobyty na školách po celém světě.
 • motivuje k účasti v soutěžích, kde si studenti mohou ověřit nabyté znalosti a dovednosti.

Pro studenty i pro veřejnost FIT… 

 • pořádá přednášky, vědecké konference nebo workshopy s významnými domácími i zahraničními IT odborníky.
 • podporuje aktivity studentského klubu FIT++ a Studentskou unii ČVUT.
 • zajišťuje interaktivní program pro populárně naučné akce (Noc vědců, Festival vědy, Muzejní noc a další).

Pro zájemce o studium FIT… 

 • pořádá informacemi a praktickými ukázkami nabité dny otevřených dveří.
 • připravuje kurzy programování, semináře a festivaly.
 • nabízí zdarma a on-line přípravný kurz na přijímací zkoušku.

FIT ČVUT

Vědomosti a IT technologie bojují s koronavirem

Zaměstnanci a studenti FIT ČVUT propojují své znalosti s technologickým vybavením fakulty, aby pomohli v boji s koronavirem. Díky tomu, že je fakulta zaměřena na informační a komunikační technologie, dokázala se s touto neočekávanou situací velmi dobře a rychle vypořádat. Fakulta se zapojila již do několika velkých projektů a zároveň i studenti přicházejí s vlastními nápady, jak v této situaci pomáhat.

FIT vypracovala pro mobilní aplikaci eRouška nezávislý posudek. Student Tomáš Dostál vytvořil webovou stránku potrebujurousku.cz, která má za cíl shromažďovat aktuální nařízení vydaná pro zamezení šíření COVID-19. Studenti a zaměstnanci FIT za podpory hl.m. Prahy a prg.ai pořádali 1.–3. května 2020 inovační online hackathon UniHack. Talentovaní studenti zde spojili své síly s odborníky, aby pomohli české ekonomice vyrovnat se s následky koronaviru. Fakulta se zapojila do projektu Folding@home, který je využíván vývojovými týmy po celém světě pro výpočty a simulace při výzkumu léčebných látek nejen proti koronaviru. Studenti FIT a FEL ČVUT vyvinuli logistickou platformu GoDeliver, která zprostředkovávala rozvoz jídla či zásilek starším občanům a lidem v karanténě.

FIT ČVUT

Své IT znalosti v boji s koronavirem uplatnili také tři studenti FIT spuštěním služby www.koronavirus24.cz. Zde vytvořili nový komunikační kanál, kde se veřejnost mohla ptát na otázky ohledně koronaviru a odpověď dostala okamžitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ve spolupráci se studenty FIT vznikl projekt webové aplikace Wowee. Ta otevírá prostor pro lidskou solidaritu a umožňuje finančně pomáhat těm, kteří se v době koronavirové nákazy ocitli v nelehké situaci. Tým studentů medicíny a IT vyvinul aplikací Chytrá triáž. Projekt pomáhal s tříděním pacientů v nemocnicích, které je časově náročné a zvyšuje riziko přenosu nákazy COVID-19. Zaměstnanci a studenti FIT se zapojili do vývojové části projektu Sousedská pomoc. Projekt měl za cíl usnadnit dobrovolníkům práci při doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí.

Navštivte stránky fakulty a zjistěte, že na FIT to informatikou žije!

FIT ČVUT

Další články k tématu

Robotičtí agenti nastoupili do nově otevřené laboratoře na FIT ČVUT v Praze

Robotičtí agenti nastoupili do nově otevřené laboratoře na FIT ČVUT v Praze

Robotičtí agenti jsou roboti, kteří musí spolupracovat s mnoha dalšími zpravidla identickými roboty, aby splnili úkol, na který by jeden samostatný robot nestačil. Jejich naprogramování není vůbec jednoduché. Je nutné je naučit vzájemné spolupráci, aby nedocházelo ke kolizi mezi nimi a roboti spolu vzájemně nesoutěžili, ale aby spolupracovali. Programování takových robotických agentů se naučí studenti …

Student ČVUT vyhrál mistrovství světa v Excelu

Student ČVUT vyhrál mistrovství světa v Excelu

Jednadvacetiletý student ČVUT Ondřej Cach letos ovládl finále mezinárodní soutěže v programu Microsoft Office v USA a stal se mistrem světa v Excelu. Historicky je teprve druhým Čechem, kterému se podařilo soutěž vyhrát. V soutěži přitom Cach není žádným nováčkem. Ve finále se ocitl už potřetí. K titulu dostal kromě věcných cen také finanční odměnu sedm tisíc dolarů (asi …