PROČ VYSOKÁ ŠKOLA NESTAČÍ K ZÍSKÁNÍ DOBRÉHO MÍSTA

13. 7. 2015 | PR články

V čem je MBA studium jiné?

„Lektoři jsou velmi často lidé z praxe působící na vysokých manažerských postech. Výklad tedy není založen na teoretických poučkách, ale naopak vychází přímo z reálných případů. Díky tomu jsou nabyté vědomosti aktuální a snadno aplikovatelné,“ přibližuje hlavní výhodu Vlasta Váchová, ředitelka Cambridge Business School – školy specializující se na studium MBA.
Studium se liší také formou výuky. V případě Cambridge Business School trvá jeden rok a je rozděleno do dvou semestrů po pěti tematických modulech. Výstupem za každý modul je seminární práce a na konci roku se odevzdává závěrečná práce, jejíž úspěšná obhajoba je podmínkou pro získání titulu MBA. Kombinovaná forma výuky přináší značnou časovou flexibilitu. Praktické semináře s lektorem jsou za celý rok čtyři a probíhají vždy v sobotu. Další část studia je realizována formou sebevzdělávání z poskytnutých materiálů, což účastníkům dovoluje individuální rozvrhnutí studia dle vlastních časových možností. Cambridge Business School však nabízí pro své studenty celou řadu zajímavých aktivit i nad rámec studia, jako jsou odborné přednášky a semináře nebo setkávání se zajímavými osobnostmi.

Jaké programy MBA lze studovat?

Nabídka se u jednotlivých škol liší. Na Cambridge Business School lze vybírat z 11 programů, které personálně zajišťuje více než 50 špičkových lektorů. Mezi nejoblíbenější kurzy patří Management a leadership, Finanční management a účetnictví, Personální management či Marketing a Public Relations.
Nejsou to ale jen vědomosti, co lze během studia získat. Přirozenou součástí je také navázání nových kontaktů s dalšími lidmi z oboru a z toho plynoucí pracovní či obchodní příležitosti. „Díky způsobu výuky spíše workshopovou formou, přidaná hodnota nepřichází pouze ze strany přednášejícího, ale i z řad kolegů – studentů,“ potvrzuje Patrik Bartheldy, absolvent programu Personální management.

Opravdu se to vyplatí?

Studium není levnou záležitostí, ale při volbě kvalitní školy se investice vyplatí. Jak se taková škola pozná? „Základem je zjistit si, kdo na dané škole učí. Špičkový lektorský kolektiv tvořený odborníky z praxe je zárukou kvalitního vzdělání, kterého se studentům manažerských programů dostane,“ vysvětluje Váchová.
Pozitivní přínos titulu MBA dobře ilustrují provedené výzkumy. Je prokázáno, že 85 % absolventů studia MBA potvrzuje návratnost vložené investice do dvou let od ukončení studia. Stejně tak dle výzkumů vyplývá, že absolventi MBA mají až o 30 % vyšší mzdu.