Nový obor akreditován na Univerzitě Pardubice

28. 1. 2003 | Aktuality

Zájemci o studium sociologie mají od letošního roku možnost věnovat se tomuto oboru také na Univerzitě v Pardubicích.

Zájemci o studium sociologie mají od letošního roku možnost věnovat se tomuto oboru také na Univerzitě v Pardubicích. Studium organizuje zdejší Fakulta humanitních studií. Přijímací zkoušky, které proběhnou v červnu, jsou rozděleny do dvou kol. Pro postup k ústní zkoušce bude třeba úspěšně absolvovat písemný test, sestávající ze společenskovědních otázek a matematických úkolů.