Koronavirus tlačí univerzity do digitálního věku

24. 11. 2020 | PR články

idGuardVysoké školy se učí online učit, zkoušet, ale třeba i ověřovat totožnost studentů

Epidemie koronaviru donutila české vysoké školy letos už podruhé zavřít učebny či posluchárny a vyučovat na dálku. Vzdělávání se přesunulo na internet a výklad učitele začaly přenášet zejména videokonference. Vyvstaly zcela nové otázky: jak studenty vtáhnout do děje a udržet jejich pozornost bez osobního kontaktu, jak je smysluplně zkoušet a věrohodně je přitom identifikovat, jaké technické prostředky a aplikace nejlépe použít? Vznikla různá řešení od videopřednášek po interaktivní online kurzy, od ukazování „indexu“ do webkamery po biometrické ověření totožnosti. Jedno mají společné: posunuly vysoké školství na cestě do digitálního věku.

Život se přesunul na síť

Například České vysoké učení technické zatím nemá akreditované žádné studijní programy v distanční formě, pouze v prezenční nebo kombinované. Výuka na dálku se tak pro něj stala na jaře 2020 novou výzvou, protože předtím probíhala jen minimálně.

ČVUT již před nástupem koronakrize zavedlo platformu Teams v rámci balíku služeb od Microsoftu. „Koronakrize byla doslova katalyzátorem pro využití videokonferenčních platforem. Během 14 dnů vzrostlo využití Teams řekněme z 20 aktivních skupin na sedm tisíc. Odhadem 70 procent pedagogů, vědeckých týmů, ale i celý management se musel ze dne na den naučit ovládat nové technologie, řešila se kvalita připojení, výkonnost koncových zařízení, nákupy mikrofonů, reproduktorů,“ popisuje Petr Zácha z Výpočetního a informačního centra ČVUT.

Zároveň bylo podle něj potřeba najít novou taktiku pro výuku, naučit se používat různé doplňky. A to vše z domova, bez školení a jiné přímé pomoci. „Veškerý život se přesunul na síť a univerzita se stala zcela závislá na IT technologiích,“ říká Zácha.

ČVUT muselo vyřešit i otázku distančního zkoušení. „Pravidla byla stanovena na jaře vnitřním předpisem školy. Distančně lze složit prakticky všechny zkoušky, vyjma předmětů s praktickou a klinickou výukou. Doposud online zkouškami za letní semestr prošlo několik tisíc studentů,“ říká prorektorka pro bakalářské a magisterské studium ČVUT Gabriela Achtenová.

A jak přední technická univerzita studenty na dálku identifikuje? Pokud dotyčný odevzdává do systému naskenované podklady, požaduje se, aby na první straně listů psaných vlastní rukou přiložil fotokopii průkazu studenta. Při ústním online zkoušení by se měl ztotožnit rovněž pomocí tohoto dokladu.

Příklady z praxe nejde opsat

Masarykova univerzita v Brně zase vytvořila pro distanční vzdělávání mimo jiné speciální web s podrobnými návody a postupy. Z něj vyplývá, že učitelé přišli s různými způsoby výuky, nejen prostřednictvím online videokonferencí, ale i pomocí videí, zvukových nahrávek či prezentací doplněných mluveným slovem. „Samozřejmě je stále co zlepšovat. I z toho důvodu jsme během léta provedli průzkum mezi studenty, abychom zjistili, co funguje a kde ještě máme rezervy. Poznatky jsme využili při přípravě modelu pro podzimní semestr,“ říká mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Zkoušení online se podle ní řídí podrobnou metodikou. „Základem je, že nejsou ověřovány jen teoretické znalosti, ale jejich aplikace na konkrétní příklady, což nelze nikde opsat,“ vysvětluje Fojtová. Pokud jde o ověřování totožnosti účastníků zkoušek, univerzita dlouhodobě používá svůj informační systém, který má podle Fojtové velmi sofistikovanou autentizaci.

Náš student k nám vůbec nemusí

Soukromá Unicorn University náležející pod softwarovou společnost Unicorn na materiálech pro online vzdělávání pracuje dlouhodobě. Když musela přejít kompletně na výuku na dálku, tuto činnost ještě posílila. V současnosti už získala akreditaci pro čistě distanční studium bakalářského studijního programu softwarový vývoj. „Celý jej tak lze studovat bez nutnosti přijet do školy,“ říká ředitel Unicorn University Marek Beránek. Výuka je kombinací obsahu „on demand“, tedy interaktivních kurzů, podcastů, videí či knih, a konzultací formou chatu nebo online rozhovorů s lektory, a to jednak na požádání a jednak ve stanovených bodech studia.

Unicorn přitom klade důraz na online ověřování identity a plánuje využít vlastní aplikaci s názvem idGuard. Ta by měla zájemci umožnit studovat, aniž by školu vůbec kdy navštívil. idGuard jeho identitu ověří už při podání přihlášky a zároveň usnadní vyplňování řady údajů. Škola nyní s právníky dolaďuje nasazení procedury i při online podpisu smlouvy o studiu. Následně bude sloužit také při přijímacích testech, online výuce či zkouškách. „Využití idGuardu se neomezí jen na distanční program, použijeme jej i v dalších formách studia. Podat přihlášku či podepsat smlouvu online je jistě komfortní i pro studenty prezenční výuky,“ říká Beránek.

Při videokonferenčních zkouškách vynucených uzavřením škol zatím Unicorn University identifikovala studenty tak, že ukázali doklad totožnosti přes web kameru. idGuard podle Beránka přinese zkvalitnění větší průkaznost a automatizaci.

„Role online vzdělávání nepochybně poroste. S tím bude, tak jako jinde v digitálním světě, stoupat i význam věrohodné online identifikace,“ říká Pavel Horák z Unicorn Systems, která idGuard vyvíjí. Řešení pracuje tak, že dotyčný vyfotí občanský průkaz či jiný doklad totožnosti mobilním telefonem, aplikace z něj extrahuje všechny údaje včetně fotografie a tu následně porovná s aktuálně pořízeným selfie uživatele. Vykazuje přitom přesnost téměř 99 procent. Důležitým bezpečnostním prvkem je tzv. „liveness check“, který ověřuje, že identifikovaná osoba je skutečně živým člověkem a nejedná se například o podstrčenou fotografii. Vytěžená data umí idGuard kontrolovat vůči externím zdrojům, jako jsou registr občanů či databáze odcizených dokladů.

Další články k tématu