Komu se vyplatí titul MBA?

11. 10. 2021 | Inspirace

Studium MBA v CEMI institutuTitul MBA má za jménem stále více lidí nejen na pozicích vrcholových manažerů. Pro zisk titulu MBA, tedy Master of Business Administration, už dávno není nutné studovat v zahraničí, pohodlně můžete studium zvládnout i v Česku, a to dokonce i online a při zaměstnání na plný úvazek. Pro koho je ale MBA vhodné? Na kolik studium vyjde? A vyplatí se třeba právě vám?

Kdo může studovat MBA?

Většina škol a institutů poskytujících MBA vzdělání umožňuje začít studovat všem, kteří mají absolvovaný alespoň bakalářský stupeň vysoké školy, nebo všem se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou a prokazatelnou praxí na manažerské pozici. Na oboru vysoké či střední školy přitom nezáleží.

Studium Master of Business Administration je možné absolvovat v různých oborech a programech, záleží na nabídce konkrétní vzdělávací instituce. Zájemci si mohou vybírat například z MBA managementu obchodu, HR managementu, managementu zdravotnictví, marketingového managementu a dalších oborů.

Na obory MBA nebývají zpravidla žádné přijímací zkoušky, stejně jako není většinou nutné mít znalost anglického jazyka. Pokud se ale rozhodnete studovat MBA v angličtině, pokročilá znalost jazyka samozřejmě nutná je.

Na kolik studium vychází a co jím získám?

MBA studium můžete absolvovat i za pouhý rok, tedy dva semestry, a jeho cena se pohybuje přibližně mezi 80 000 a 120 000 korunami bez DPH, záleží na poskytovateli. Velkou výhodou pro firmy je, že si lze školné dát do odčitatelných nákladů.

Vyplatí se vám investovat do zisku MBA titulu? Agentura STEM/MARK realizovala pro institut CEMI průzkum, ze kterého vyplynulo, že absolventi MBA programů dosáhli díky zisku titulu průměrného ročního zvýšení platu o 38 688 korun, absolventi z řad manažerů a vedoucích pracovníků pak dokonce o 66 588 korun.

Při rozhodování, zda se do MBA studia pustit, vám může pomoci i kalkulátor finančního přínosu, který vám z dat získaných průzkumem odhadne celkový peněžní přínos i návratnost investice. Můžete se tak přesvědčit, jestli se titul vyplatí právě vám.

Výhody studia MBA

 • studium online při zaměstnání na plný úvazek
 • možnost rychlejšího kariérního růstu i zvýšení platu
 • větší hodnota na trhu práce, případně rychlejší nalezení nového zaměstnání
 • rozšíření sítě užitečných profesních kontaktů
 • skloubení praktických a teoretických znalostí v oboru
 • zaměření se během studia na konkrétní situace a problémy v práci a jejich řešení
 • posílení sebevědomí a zapracování na osobním rozvoji
 • velký výběr studijních programů
 • profesionální lektorský tým složený z pedagogů a odborníků z praxe
 • uživatelsky přívětivé e-learningové systémy a přístup do online knihovny
 • možnost studovat v češtině i angličtině

Další články k tématu

Atraktivnější plat nebo vyšší hodnota na trhu práce: Výhody MBA studia

Atraktivnější plat nebo vyšší hodnota na trhu práce: Výhody MBA studia

Absolventi na institutu CEMI si získání titulu MBA pochvalují – vyplývá tak z průzkumu agentury STEM/MARK zaměřené na přínos MBA v době pandemie a následné geopolitické i ekonomické krize. Studium MBA otevírá dveře novým pracovním příležitostem, učí lépe reagovat na změny a pomáhá čelit výzvám, které svět businessu přináší – a to navzdory nepříznivým podmínkám v podobě …

US-MBA: Příležitost, jak poznat zajímavé lidi

US-MBA: Příležitost, jak poznat zajímavé lidi

Chcete být tím správným manažerem a lídrem pro svou firmu a držet krok se současnými trendy v businessu? Anebo stojíte na začátku kariéry a potřebujete přenést nabyté znalosti do praktické roviny? K tomu Vám pomůže manažerský vzdělávací program US-MBA v Brně na Fakultě podnikatelské VUT. Získáte tak nejen celosvětově uznávaný titul MBA, ale zejména kvalitní know-how …

Investice do vzdělání MBA a LL.M. je jistota

Investice do vzdělání MBA a LL.M. je jistota

Profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws) jsou nejen v tuzemsku, ale i v zahraniční dvěma nejrozšířenějšími profesními tituly vůbec. Vedle řady specifických oborových titulů z mnoha odvětví a profesí jsou tituly MBA či LL.M. nejuznávanějšími tituly z manažerské praxe a jakýmsi všeobecným měřítkem toho, kam chce absolvent těchto programů směřovat, tedy do …