Jedna a půl miliardy půjde na obnovu kolejí a menz

14. 3. 2019 | Inspirace

free-time-students-bachelor-s-campus-life-rhythm-five-friendly-students-are-walking_8353-6408

Ministerstvo školství uvolnilo celkem jednu a půl miliardy korun na modernizaci a rekonstrukci univerzitních kolejí a menz. Jedním z cílů je zlepšit kvalitu těchto zařízení.

Od března do konce června letošního roku mají veřejné vysoké školy možnost podat žádost o dotaci na obnovu svých ubytovacích a stravovacích zařízení. Podmínkou je, aby si nejméně 40 procent z celkových nákladů hradily univerzity samy.

„Díky obnově a modernizaci chceme, aby studenti koleje a menzy více využívali a zlepšila se kvalita ubytování. Jedním z cílů rekonstrukcí je snížit výdaje za energie a provoz budov a zlepšit celkové zázemí těchto zařízení. Věříme, že moderní a přívětivé prostředí za dostupnou cenu zvýší atraktivitu dané univerzity jak pro naše, tak pro zahraniční studenty,“ uvedla náměstkyně ekonomické sekce MŠMT Zuzana Matušková.

Ministerstvo vypsalo dvě výzvy, přičemž v každé z nich je 750 milionů korun. Letos se mohou o peníze přihlásit projekty, které už mají stavební povolení nebo alespoň podanou žádost o zahájení stavebního řízení. Obě výzvy jsou součástí vládního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, který může až do roku 2027 rozdělit vysokým školám téměř 12,5 miliard korun ze státního rozpočtu.

Zdroj: MŠMT