Jak vypadá moderní online MBA studium?

24. 6. 2020 | Inspirace

Titulní obrázek CEMIMBA je jednou z nejoblíbenějších forem neakademického vzdělání, ať již pro lidi, kteří zrovna vyšli z vysoké školy a mají pocit, že jim ještě schází klíčové kompetence, aby mohli úspěšně nastoupit na pracovní trh, tak především pro profesionály, kteří již delší dobu pracují a chtějí se dále ve svém oboru vzdělávat a stát se efektivními manažery. I proto 95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání a celých 91 % jich je také přesvědčeno, že do MBA studia se opravdu vyplatí investovat.

Vzdělání ale musí odrážet stav současného světa a je nezbytné, aby se modernizovalo a přizpůsobovalo se vývoji. Vzdělání, které zkostnatí a nepřizpůsobí se, ztrácí okamžitě na své hodnotě a svým studentům přestane sloužit, protože se stane pouze zkostnatělou připomínkou minulého světa. Proto manažerský institut CEMI, lídr v oblasti MBA studia v ČR, pravidelně pořádá průzkumy mezi svými studenty a sleduje nejnovější trendy, aby mohl přinášet jen to nejlepší. Nová modernizovaná koncepce MBA studia pro studijní rok 2020/2021 proto zahrnuje nejen lepší a flexibilnější organizaci předmětů, ale také představuje ty nejkvalifikovanější lektory.

Jednotlivé předměty a modernizované pojetí studia

Velké ideály nejsou ničím, pokud nejsou převedeny do praxe. Provedení, jak ví každý manažer, je stejně tak klíčové jako počáteční idea. Jak tedy studium MBA na CEMI odráží výše zmíněné novinky?

První semestr

První semestr obsahuje předměty společného základu, protože se jedná o esenciální schopnosti a dovednosti, které musí zvládnout každý, ať již je na jakékoliv pozici. Těmito předměty jsou Management projektů, změn a inovací, Moderní management a leadership, Strategický management a Management osobního rozvoje.

Předměty se soustředí na obecné manažerské dovednosti, ale také na osobní rozvoj, protože každý manažer je v první řadě člověkem a nejprve musí poznat sám sebe a až poté může vést ostatní. Díky tomu studium vede také k lepší seberealizaci a uspokojení ze života.

Úvodní nepovinné setkání MBA studentů v mrakodrapu City Tower. FOTO - Institut CEMI

Druhý semestr

Druhý semestr již odráží studentovu vybranou specializaci. Na výběr má z deseti možností, z nichž dvě jsou v anglickém jazyce. Je možné si vybrat z následujících ucelených programů:

  1. Bezpečnostní a krizový management
  2. Management zdravotnictví
  3. Ekonomika a finanční management
  4. Management veřejné správy
  5. Executive MBA
  6. Management obchodu
  7. HR Management
  8. Realitní management
  9. Global Business Leadership (v angličtině)
  10. Marketing Management and International Business (v angličtině)

Jelikož dnes již nikdo nezapadá do pečlivě oddělených kategorií a pro manažery je imperativem znát více než pouze svůj obor, tak kromě předmětů daného programu mají studenti ještě na výběr dva volitelné předměty, které mohou, ale nemusí, být spjaty s vybranou specializací.

Zkušení a kvalifikovaní lektoři

Teorie a zákony je možné si přečíst v knihách. Ale základem každého dobrého vzdělání jsou zkušenosti a příklady ze života, které student může využít ve svém profesním životě. To, co dělá dobré vzdělání dobrým jsou lektoři, kteří mají za sebou léta praxe a své dovednosti dovedou předat dál.

Seminární a diplomová práce

Aby studenti doopravdy využili všech znalostí načerpaných během studia, musí k úspěšnému složení každého předmětu zpracovat vždy jednu individuální seminární práci. Tyto seminární práce se musí týkat konkrétního problému a jsou tedy vždy prakticky zaměřené a musí z nich být výstup, který je možné okamžitě aplikovat v praxi.

Důležité je také to, že každá seminární práce je zpracována a konzultována individuálně. Student tak může být zcela otevřený i v případě citlivých informací, protože je nebude muset sdílet s ostatními studenty, ale pouze se svým lektorem, se kterým budou společně hledat řešení. Vyvrcholením a využitím všech seminárních prací je poté diplomová práce, ve které student demonstruje všechny nabyté znalosti.

Mezinárodní tým

Institut CEMI se skládá z těch nejlepších lektorů ze všech koutů světa. Kromě těch nejlepších profesionálů z Čech, má ve svých řadách lektory z Itálie, Spojeného království, Spojených států, Francie, Španělska či Brazílie. Dnešní svět je propojený a internacionalizovaný a stejně tak tomu musí být s programem MBA, pokud má být svým studentům skutečně užitečný.

Student si tak nevybírá pouze předměty, ale i své lektory, kteří mu na základě svých zkušeností mohou být co nejprospěšnější a nejlépe mu pomohou v jeho životní situaci, tak jak k tomu dávají prostor a příležitost seminární a diplomová práce.

Absolventi MBA studia na institutu CEMI na slavnostní promoci v Břevnovském klášteře. FOTO - Institut CEMI

Studium zaměřené na studenty

Při studiu MBA je zcela zásadní, aby každý předmět a znalosti v něm nabyté bylo možné využít v praxi. Zároveň ale aby bylo možné zkušenosti a vzdělání předat, a učinit tak co nejefektivnějším způsobem, je potřeba, aby studenti byli doopravdy v centru vzdělávání.

Online

Moderní doba je orientována na technologie, které mají i ve vzdělání své místo. Díky internetu má dnes ke vzdělání přístup mnohem více lidí. Jedná se jak o přístup fyzický, kdy dříve dojíždění prakticky znemožňovalo účastnit se prezenčních hodin, tak i o dostupnost časovou. Někteří se potřebují věnovat svým pracovním povinnostem brzy ráno, jiní pozdě večer.

Z tohoto důvodu jsou všechny aktivity studia MBA na CEMI organizovány přes online studijní platformu a vše je dostupné online. Studenti tak mohou studovat kdy a kde jim to nejlépe vyhovuje, a nic tak nebrání úspěšnému zvládnutí studia i při náročném zaměstnání.

MBA Flexi a další možnosti

Každý student je jiný a ve svém životě i profesní praxi čelí jiným výzvám. Tak jako není možné zaškatulkovat lidi, nelze tak činit ani se studiem, má-li být opravdu prospěšné. Institut CEMI právě kvůli tomu nabízí řadu flexibilních možností, jednou z nichž je i zcela unikátní obor MBA Flexi, který umožňuje studentovi vybrat si přesně ty předměty, které potřebuje.

Ať již jsou studentovy potřeby a životní situace jakékoliv, existuje řešení, které dokáže pro něj najít tu správnou variantu. Stačí se obrátit na institut a svou žádost zkonzultovat se zkušenými poradci pro zájemce o studium.

Studium za výhodnou cenu do konce června

V červnu slaví institut CEMI již 9 let svého fungování a za tu dobu již v řadách svých studentů přivítal více než 1750 spokojených klientů, z toho více než 200 z nich poskytlo také svoji osobní referenci o studiu, což je na českém trhu naprosto výjimečné číslo. Využijte výroční slevy až 50.000 Kč a přidejte se k nim také. Studovat MBA či LLM tak můžete již za skvělou cenu od 77.900 Kč bez DPH. Všichni studenti přihlášení v červnu navíc získávají pro usnadnění studia ZDARMA přístup do online knihovny Bookport s více než 5.200 knihami. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Další články k tématu

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Běžná vysoká škola z vás manažera neudělá, studium MBA ano

Máte pocit, že i po studiu vysoké školy si stále nejste na manažerské pozici zcela jisti? Je to možné, protože běžná vysoká škola z vás dobrého manažera neudělá. Předá vám sice odborné znalosti, ale většinou ne manažerské. Tím správným řešením, jak si rozšířit obzory a naučit se manažerské dovednosti, je MBA studium – ukážeme vám proč. …