Biflování nebo reálné dovednosti? Je to na Vás...

5. 3. 2020 | PR články

vsmvv_113Žijeme v době, kdy rychlost rozhoduje. Trvalo 75 let od vynálezu telefonu, aby ho začalo používat 50 milionů uživatelů. Rádio potřebovalo k dosažení stejného počtu uživatelů 38 let. Mobilní hře Pokémon Go to trvalo jen 19 dní. Naši prarodiče ani malé děti nevědí, co je to disketa, i přesto, že generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků je kdysi hojně využívala.

Většina oborů umí adekvátně reagovat na rychle měnící se prostředí, přizpůsobit se a vytěžit maximum z nových příležitostí, které tyto změny přinášejí. Odvětvím, které má stále problém se těmto rychlým změnám přizpůsobit, je školství. Koncept, který zde byl založen za dob Marie Terezie, kde se student učí nazpaměť co největší objem dat, která následně přepisuje do testu, je už dávno přežitý. A přece se mnoho vzdělávacích institucí tohoto zastaralého principu stále drží.

V rámci českého vysokého školství naštěstí existuje pár výjimek, které používají moderní způsoby výuky. Jednou z nich je i Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVVP). Díky tomu, že vedení školy mají na starosti lidé s tituly z institucí jako je Cambridge University nebo London School of Economics (LSE), se podařilo změnit styl výuky tak, aby se co nejvíce přibližoval trendům na nejprestižnějších zahraničních univerzitách.

Všichni studenti například pracují na celoročních projektech, analýzách a esejích, které tvoří určitou část jejich celkové známky. Díky tomu studenti sledují danou problematiku průběžně, pozorují nejnovější trendy a jsou v úzkém kontaktu s kantory, kteří je usměrňují. Nejenže si tak student lépe zapamatuje nabyté vědomosti podpořené praxí, ale také mu to velmi pomůže v rozvoji kritického myšlení a s vyhledáváním informací.

vsmvv_084

Praxi však nic nenahradí a proto mají studenti VŠMVV možnost využít stáží v desítkách partnerských firem a institucí (např. Ministerstvo zahraničních věcí nebo Dáme jídlo). Kromě toho se v říjnu otevírá na škole studentská reklamní agentura, kde budou studenti VŠMVV moci pracovat na reálných zakázkách pro klienty za finanční odměnu.

Další velkou výhodou VŠMVV je velikost tříd. Každá třída má v průměru 23 studentů a díky tomu se mohou učitelé věnovat studentům téměř individuálně, což ještě zvyšuje kvalitu výuky. Ne náhodou si 98.2 % absolventů VŠMVV najde práci do 3 měsíců od absolvování studia.

vsmvv_012

Nic z výše zmíněného by ale nebylo možné, pokud by na VŠMVV neučili experti z praxe. Studenti se u nás setkají s bývalými ministry, manažery, diplomaty, marketéry nebo piloty. Nejnovějším přírůstkem akademického sboru je i známý bezpečnostní analytik gen. Andor Šándor, který bude vyučovat předměty spojené s bezpečnostní diplomacií.

Pokud by Vás zajímalo, jako to vypadá na škole, která není o biflování, ale o reálných dovednostech, navštivte jeden ze dnů otevřených dveří nebo si domluvte individuální prohlídku školy.