Zápis předmětů

Předměty, které si student v registračním období zaregistroval, budou nebo nebudou zapsány – podle toho, jestli jsou splněny všechny podmínky. Pokud je předmět zapsán, je tím potvrzeno, že ho student může navštěvovat, a po úspěšném ukončení mu za něj budou uznány kredity.

Související odkazy: Registrace předmětů