Registrace předmětů

Student si v registračním období zaregistruje předměty, které má zájem studovat; registrace není nijak omezena, ty předměty, u kterých splní podmínky (kapacita, prerekvizity…) mu budou potvrzeny – zapsány.

Související odkazy: Zápis předmětů