Studijní prerekvizita

Předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu či před možností dalšího studia.