Studijní kruh

Označení pro středně velikou skupinu studentů v rámci jednoho ročníku, která má společný rozvrh a tráví spolu tedy pravidelně hodně času, takže atmosféra v rámci kruhu připomíná více atmosféru „třídního kolektivu“ než u skupin sestávajících z celých ročníků. Dnes se kruhy vyskytují spíše výjimečně, na některých školách jen v prvních ročnících, ve větší míře potom např. na lékařských fakultách.