Studijní katalog

Příručka pro studenty, v elektronické či tištěné podobě, která shrnuje možnosti studia a nabízené předměty pro daný akademický rok pro fakultu či katedru.