Studentský průkaz

Slouží k identifikaci studenta, opravňuje k využívání knihovny, menzy, k získávání studentských slev atd. např. ISIC karta, index atd.

Související odkazy: ISIC Studijní oddělení