Rigorózní zkouška

Zkouška, kterou musí absolvent magisterského studijního programu složit, aby získal doktorský titul (tzv. malý doktorát – např. PhDr.).