Registrační vlna

Registrace předmětů probíhá na některých univerzitách formou rozdělení studentů do tzv. registračních vln, které spočívají v rozdělení studentů podle období, od kterého si předměty smí registrovat. Bývá pravidlem, že přednost mají studenti starších ročníků nebo ti s více získanými kredity.